Wednesday, October 8, 2008

Semaikan cinta kerana Allah

Antara tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan di bawah Arasy ialah dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah. Demikian sabda Rasulullah saw.
Perasaan cinta dan sayang itu suci kerana perasaan itu memang dikurniakan oleh Allah kepada hambaNya. Cinta itu tidak terbatas kepada sesiapa, ibubapa kepada anak, guru kepada murid, beitu juga lelaki dan perempuan.
Tetapi sayang, perasaan yang suci ini disalahgunakan oleh manusia lalu berlakulah perbuatan maksiat, memuaskan nafsu yang dilarang oleh Allah. Jadi, cintanya kerana nafsu bukan kerana Allah.
Orang yang bercinta kerana Allah, dia akan dapat mengawal dirinya daripada melakukan perbuatan maksiat. Orang yang bercinta kerana Allah akan menjalinkan hubungan persahabatannya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Taraf cinta sebeginilah yang diredhai Allah dan akan mendapat ganjaran pahala di akahirat nanti.
Selain itu, bercinta atas dasar kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak akan bertahan lama kerana lebih mejurus kepada keuntungan peribadi. Lumrahnya setiap kekayaan yang Allah anugerahkan itu tidak akan bertahan lama.
Begitu juga halnya seseorang yang menyintai isterinya keran amengikut perintah Allah. Begitu juga isteri mencintai suaminya kerana perintah Allah. Mereka saling mencintai kerana terdapat hukum mengenainya. Maka dua golongan begini turut termasuk dalam mencintai kerana Allah. Hubungan cinta yang wujud antara guru dan murid boleh dikaitkan dengan cinta kerana Allah. Guru cintakan muridnya kerana tuntutan Allah agar mengasihi anak muridnya dalam menyampaikan ilmu. Anak murid pula mencintai gurunya kerana perintah Allah agar mentaati gurunya.
Apatah lagi kalau anak murid menyintai gurunya keran akebaikan dan jasa yang disumbangkan oleh gurunya itu. Maka ilmu yang disumbang sudah pasti ilmu Allah dan diredhai oleh Allah. Guru yang menyayangi anak muridnya sehingga sanggup mendidik mereka dengan penuh kasih sayang sudah pasti mendapat redha Allah.
Begitu juga halnya orang yang dikurniakan rezeki lebih, lalu digunakan untuk bersedekah dan membantu orang yang kurang bernasib baik. Atas perasaan kasih sayangnya yang tulus itu telah mendorongnya mengorbankan sebahagiaan kekayaan yang dimiliki untuk mendapat keredhaan Allah. Dengan cara begini, dia bukan sahaja mengeratkan hubungan dengan sesama manusia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah. Orang ini juga termasuk dalam golongan orang yang cinta kerana Allah.
Oleh sebab itu sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah mereka yang menggunakan segala nikmat yang dikurniakan itu untuk kebaikan diri dan untuk orang lain. Jika kelebihan ilmuu yang dimiliki, maka ilmu itulah digunakan untuk mendidik diri dan masyarakatnya. Pendek kata semua yang dimiliki dimanfaatkan oleh manusia lain, dikira sebagai cinta kepada manusia kerana Allah.
Semoga cinta umat Islam pada akhir zaman ini menjurus kepada cinta kerana Allah. Biar di mana pun mereka berada, jika mereka takut untuk melakukan dosa dan maksiat, di situlah nilai cinta kerana Allah.

No comments: